CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG

1. Phạm vi áp dụng

Chính sách khách hàng chỉ áp dụng cho các khách hàng sử dụng dịch vụ, sản phẩm của công ty.

2. Hình thức thanh toán

Khách hàng có thể chọn hình thức thanh toán sau khi đặt hàng trên trang web eport.danangport.com

  • Thanh toán trực tiếp tại công ty

  • Chuyển khoản trực tuyến vào số tài khoản của công ty

  • Thanh toán trực tiếp thông qua website Thương mại điện tử của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

3. Chính sách bảo lưu vào hoàn trả chi phí

Nếu lệnh giao nhận bị hủy bỏ hoặc thay đổi bởi một trong hai bên vì lý do bất khả kháng (hỏa hoạn, thời tiết, tai nạn, thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, hoãn, dời, và hủy chuyến hoặc thay đổi khác của các phương tiện vận chuyển hoặc các sự việc bất khả kháng khác theo quy định pháp luật…), thì hai bên sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ bồi hoàn các tổn thất đã xảy ra và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Tuy nhiên mỗi bên có trách nhiệm cố gắng tối đa để giúp đỡ bên bị thiệt hại nhằm giảm thiểu các tổn thất gây ra vì lý do bất khả kháng.

4. Quy định giải quyết tranh chấp, khiếu nại của khách hàng

Khi xảy ra tranh chấp, Công ty chúng tôi luôn ưu tiên giải quyết hòa hoãn, đặt khách hàng lên hàng đầu. Quy trình giải quyết tranh chấp của chúng tôi như sau:

  • Bước 1 : Khách hàng khiếu nại về dịch vụ thông qua email: om@danangport.com hoặc số điện thoại: 1800 6239

  • Bước 2 : Công ty sẽ tiếp nhận khiếu nại của khách hàng, sau đó đưa ra phương án xử lý phù hợp cho cả hai bên trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

  • Bước 3 : Nếu qua hình thức thương lượng vẫn không giải quyết được, bất khả kháng phải nhờ đến cơ quan pháp luật để đảm bảo quyền lợi cho hai bên.

Cảng Điện Tử - ePORT

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG