ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

1. Việc đăng ký tham gia:

Khách hàng đăng ký tham gia /mua dịch vụ tại Cảng Điện Tử - ePort được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản đến tài khoản mà Cảng Điện Tử - ePort quy định hoặc thanh toán bằng tiền mặt (Cash) hoặc qua cổng thanh toán trực tuyến.

2. Phương thức thanh toán:

Bạn phải cung cấp cho chúng tôi phương thức thanh toán hiện tại, hợp lệ và được chấp nhận (có thể được cập nhật là “Phương thức thanh toán”) để sử dụng Dịch vụ. Điều này không từ bỏ quyền tìm kiếm khoản thanh toán trực tiếp của chúng tôi thông qua bất kỳ phương thức nào khác, nếu Phương thức thanh toán thất bại. Nếu việc thanh toán không thành công, do hết hạn, không đủ tiền hoặc các lý do khác và bạn không chỉnh sửa thông tin Phương thức thanh toán hoặc hủy tài khoản của mình, bạn vẫn chịu trách nhiệm cho bất kỳ giao dịch mua hoặc khoản phí chưa thanh toán nào và cho phép chúng tôi tiếp tục thanh toán dựa trên Phương thức thanh toán. Điều này có thể dẫn đến thay đổi ngày thanh toán của bạn. Chúng tôi sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bên thứ ba để tạo điều kiện sử dụng Phương thức thanh toán của bạn hoặc sử dụng các phương thức thanh toán trực tiếp truyền thống nhằm thuận tiện cho việc sử dụng dịch vụ của bạn. Điều khoản thanh toán của bạn sẽ dựa trên Phương thức thanh toán và có thể được xác định theo thỏa thuận giữa bạn và tổ chức tài chính của bạn, công ty phát hành thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ hoặc nhà cung cấp khác của Phương thức thanh toán bạn đã chọn. Chúng tôi từ chối tất cả các khoản nợ liên quan đến bảo mật của Phương thức thanh toán. Bạn sẽ chịu trách nhiệm giải quyết mọi tranh chấp với tổ chức tài chính, công ty phát hành thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ hoặc nhà cung cấp khác của Phương thức thanh toán đã chọn của bạn.

3. Thuế:

Phí hoạt động đã bao gồm các loại thuế theo yêu cầu của pháp luật. Bạn đồng ý rằng khoản phí của bạn phải chịu tất cả các khoản thuế, nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí và / hoặc chi phí hiện hành, tuy nhiên có thể có hiệu lực và liên quan đến bất kỳ khoản thuế nào được giới thiệu tại bất kỳ thời điểm nào trong tương lai. Bạn đồng ý nỗ lực tốt nhất để thực hiện mọi thứ cần thiết và yêu cầu các luật liên quan cho phép, hỗ trợ và / hoặc bảo vệ chúng tôi để yêu cầu hoặc xác minh bất kỳ khoản tín dụng thuế đầu vào nào, đặt ra, giảm giá hoặc hoàn trả cho bất kỳ khoản thuế nào phải trả hoặc phải trả liên quan đến Dịch vụ.

4. Thời gian thanh toán:

Bạn phải hoàn thành thanh toán đơn hàng dịch vụ (trả trước/ trả sau) trước khi lệnh giao nhận được thực hiện tại bãi container.

5. CHÍNH SÁCH HOÀN LỆNH HAY ĐỔI LỆNH. Dịch vụ Cảng điện tử ePORT cung cấp áp dụng chính sách Không hoàn lại tiền/không đổi trả:

Các giao dịch đã mua không được hoàn lại và chúng tôi sẽ không hoàn trả hoặc ghi có cho bất kỳ hoạt động sử dụng một phần hoặc không sử dụng nào trừ khi bạn cung cấp bằng chứng đáng tin cậy cho chúng tôi để chứng minh rằng bạn đã bị lập hóa đơn sai hoặc các trường hợp khác.

Chúng tôi chỉ thực hiện hoàn tiền trong trường hợp khi giao dịch, tài khoản của bạn đã bị trừ tiền và tiền bị trừ được chuyển vào tài khoản của chúng tôi nhưng hệ thống của chúng tôi không ghi nhận việc đặt lệnh của bạn, và bạn không nhận được xác nhận đặt lệnh thành công. Khi đó, bạn vui lòng liên hệ với Chúng tôi om@danangport.com

Sau khi đã xác nhận các thông tin của khách hàng cung cấp về giao dịch không thành công, tùy theo từng loại tài khoản khách hàng sử dụng mà việc hoàn tiền sẽ có thời gian khác nhau:

(i). Thẻ ATM của ngân hàng nội địa: hoàn tiền trong vòng 48h làm việc.

(ii). Thẻ Visa/Master (ngoài Vietcombank): hoàn tiền trong 1 tuần làm việc từ sau lần sao kê gần nhất kế đến.

6. Thư và tin nhắn xác nhận đặt vé

Trong vòng 60 phút kể từ khi thanh toán thành công, bạn sẽ nhận được thư xác nhận thông tin chi tiết lệnh đã thanh toán thông qua địa chỉ thư điện tử (email) mà bạn đã cung cấp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp các thông tin về địa chỉ email/ số điện thoại di động bạn nhập không chính xác dẫn đến không nhận được thư xác nhận của Chúng tôi. Bạn vui lòng kiểm tra kỹ lại các thông tin này trước khi thực hiện thanh toán.

Nếu bạn cần hỗ trợ hay thắc mắc, khiếu nại về thư xác nhận mã lệnh thì vui lòng gửi email đến địa chỉ om@danangport.com, chúng tôi chỉ chấp nhận khi khiếu nại được nhận từ email này. Sau 60 phút kể từ khi giao dịch thanh toán thành công, nếu chúng tôi không nhận được email nào từ phía bạn thì coi như mọi trách nhiệm của chúng tôi đã hoàn thành. Chúng tôi không chấp nhận giải quyết bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào sau khoảng thời gian trên.

Email xác nhận thông tin đặt lệnh có thể đi vào hộp thư rác (spam mail) của bạn, vì vậy hãy kiểm tra chúng trước khi liên lạc với chúng tôi.

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Trừ phi có ghi chú khác bằng văn bản, tất cả dịch vụ, thông tin, nội dung, công cụ, sản phẩm (bao gồm cả phần mềm) của chúng tôi hoặc được hiển thị trên website và các sản phẩm liên quan của Cảng Điện Tử - ePort đều được cung cấp dựa trên các quy chế hoạt động của chúng tôi và các nhà cung cấp.

Bạn đồng ý rằng việc sử dụng các dịch vụ, thông tin, nội dung, công cụ và sản phẩm của chúng tôi hoặc được hiển thị trên website và các sản phẩm liên quan của chúng tôi thuộc phạm trù rủi ro riêng của bạn. Chúng tôi không bảo đảm cho bất kỳ dịch vụ, thông tin, nội dung, công cụ của chúng tôi hoặc được hiển thị trên website và các sản phẩm liên quan của chúng tôi Server chúng tôi và các thông điệp truyền thông được gửi đi từ chúng tôi không chứa virut hay bất kỳ tác nhân gây hại nào cho bạn. Trừ phi có ghi chú khác bằng văn bản, chúng tôi từ chối trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các dịch vụ, thông tin, nội dung, công cụ và sản phẩm của chúng tôi hoặc được hiển thị trên website và các sản phẩm liên quan của chúng tôi.

Nếu các bộ luật, và quy định pháp luật được ban hành bởi Nhà Nước có bất kỳ nội dung nào mâu thuẫn với bất kỳ quy định về từ chối bảo đảm và trách nhiệm pháp lý, thì những điểm quy định đó không có hiệu lực áp dụng đối với bạn. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có quyền lợi bổ sung.

Cảng Điện Tử - ePORT